20 °c
Alexandria
18 ° vin
17 ° sâm
11 ° Dum
15 ° lun

Știrilezilei

Actualitate

Politică

Administraţie

Social

Reclame

DIRECŢIA DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ALEXANDRIA 

anunţă:

Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria,cu sediul în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, organizează  concurs, în baza HG nr.286/2011 şi art.II al Legii 203/2020, la sediul DAS Alexandria, pentru ocuparea  urmatoarelor posturi  contractuale vacante, pe perioada determinata de 6 luni :

  • asistent medical generalist, grad debutant, în cadrul Serviciului Medicină Şcolară- 1 post;
  • asistent medical generalist, în cadrul Serviciului Medicină Şcolară- 1 post;
  • asistent medical generalist,grad principal , în cadrul Serviciului Medicină Şcolară- 2 posturi;

Pentru postul de asistent medical debutant nu se solicita vechime in specialitate.

Pentru postul de asistent medical vechimea necesara este de minim 6 luni.

Pentru postul de asistent medical principal: min 5 ani vechime si examen pentru grad principal.

Studiile necesare pentru inscrierea la concurs: studii postliceale de specialitate.

Concursul constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

a)proba scrisă în data de 03.11.2020,ora 10.00;

b)interviul , susţinut într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, conform art.24, alin.(5) din HG 286/2011.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria, judeţul Teleorman în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a IIIa( pana la data de 23.10.2020, ora 12.00).

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul D.A.S. Alexandria, din str. Dunarii, nr.139.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.S. Alexandria Serviciul Resurse Umane,  Juridic si pe site-ul institutiei: dgasalexandria.ro, sectiunea Anunturi.

Persoana de contact : Ulmeanu Adriana, consilier principal, Serviciul Resurse Umane, Juridic – telefon 0247/317732, interior 188.

ANUNŢ


Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.150/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, în zona blocurilor F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 și F13.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 29.10.2020, zona bloc F6 – 1 Decembrie, zona bloc F6 – F7 – str.Dunării, zona bloc F6 – loc joacă, zona bloc F8, zona bloc F8 – str. T. Vladimirescu începând cu ora 11.00;
în data de 29.10.2020 zona bloc F9 – F10, zona bloc F10 – F8, zona bloc F 11, zona bloc F 11 – str. T. Vladimirescu, zona bloc F 12, zona bloc F 13, zona bloc F 13 – F 12 – F11, zona bloc F13 – 1 Decembrie începând cu ora 13.00;
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 27.10.2020, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 21.10.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUŞIN


ApaServ ApaServ
Reclame

Sănătate

Economic

Sănătate

Învăţământ

Ultimele stiri

Pagina 1 din 126 1 2 126

Recomandate

Stiri populare