18 °c
Alexandria
25 ° lun
26 ° mar
27 ° mie
26 ° joi

Știrilezilei

Actualitate

Politică

Administraţie

Social

Comunicat de presă

PNRR: Asigurarea de sisteme ITS/ TIC și echipamente smart în Orașul Zimnicea, județ Teleorman!”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Zimnicea în calitate de beneficiar al contractului de finanțare semnat în data de 10.01.2023, implementează proiectul:  „ Asigurarea de sisteme ITS/ TIC și echipamente smart în Orașul Zimnicea, județ Teleorman”, care vizează implementarea infrastructurii TIC și ITS în Orașul Zimnicea, Județul Teleorman. Titlu Apel: PNRR/ 2022/ C10/I.1.2., Runda 1

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – titlu apel PNRR/ 2022/ C10/I.1.2. – componenta 10-Fondul local-I.1.2.-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local – gestionat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și administrației/MDLPA. 

Perioada de implementare a proiectului este de 40 luni, dar fără a depăși data de 30.06.2026

Valoarea totală a Contractului de Finanțare –Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului este de 2.461.350,00 lei, echivalentul a 500.000,00 Euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 467.656,50 lei.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local). 

Rezultate așteptate – creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor și antreprenorilor

-eficientizarea activității funcționarilor publici;

-asigurarea siguranței și a confortului cetățenilor;

-satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale;

-prevenirea și combaterea criminalității la nivel local.       

Persoana de contact:

Manager de proiect – Oinăcaru Mugurel

website: www.orasulzimnicea.ro

e-mail : primaria@orasulzimnicea.ro

tel : +40 247 366 431

Comunicat de presă

PNRR: Modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în orașul Zimnicea prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Zimnicea, implementează proiectul:  „Modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în orașul Zimnicea prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate”, care vizează amplasarea pe teritoriul orașului a unui număr de 25 de insule supraterane încasetate cu containere de 1.1mc. Titlu Apel: PNRR/2022/C3/S/I.1.B.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, Componenta 3. Managementul deșeurilor gestionat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor/MMAP. 

În data de 27.02.2023, Orașul Zimnicea, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. C3I1B0122000121/27.02.2023.

Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni

Valoarea totală a Contractului de Finanțare –Valoarea totală a finanțării nerambursabile  a proiectului este de 1.229.875,00 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoarea de 233.676,25 lei, reprezentând valoarea tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului: Modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în orașul Zimnicea prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate. 

Rezultate așteptate :

  • Creșterea cantității de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate;
  • Creșterea cantității de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate;  

Persoana de contact: Manager de proiect –  Țînțarcu Clemența Grigorina

website: www.orasulzimnicea.ro

e-mail : primaria@orasulzimnicea.ro

tel : +40 247 366 431

Comunicat de presă

PNRR: Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea”

          Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Zimnicea, implementează proiectul: Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea”, care vizează dotarea, reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea, Județul Teleorman”. Titlu Apel: MS-0013.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I1.3/ Unități de asistență medicală ambulatorie gestionat de Ministerul Sănătății/MS.

În data de 28.02.2023, Orașul Zimnicea, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 8/28.02.2023.

Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni

Valoarea totală a Contractului de Finanțare –Valoarea totală a finanțării nerambursabile  a proiectului este de 1.590.652,50 lei (inclusiv TVA), la care se adaugă contribuția proprie în proiect în cuantum de 53.990,03 lei, reprezentând valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea. 

Rezultate așteptate :

  • Furnizarea de servicii ambulatorii de înalta calitate, unui număr cât mai mare de pacienți, de a contribui la reducerea numărului persoanelor cu afecțiuni grave, precum și pentru a crea condiții speciale de recuperare a numărului din ce în ce mai mare de cazuri diagnosticate;
  • Dotarea Ambulatoriului integrat a Spitalului Orășenesc Zimnicea cu aparatură medicală de specialitate, în vederea îmbunătățirii activității curente și creșterii calității actului medical, lucrări de reparații și înlocuirea unui ascensor;
  • Achiziționarea de echipamente de investigații noi, moderne, de ultimă generație     

Persoana de contact: Manager de proiect –  Roșoga Nicoleta

website: www.orasulzimnicea.ro

e-mail : primaria@orasulzimnicea.ro

tel : +40 247 366 431

Reclame
Reclame
Reclame

Economic

Eveniment

Sănătate

Învăţământ

Ultimele stiri

Pagina 1 din 348 1 2 348

Recomandate

Stiri populare