13 °c
Alexandria
8 ° joi
8 ° vin
9 ° sâm
10 ° Dum

Știrilezilei

Actualitate

Politică

Administraţie

Social

ANUNȚ PUBLIC – LICITAȚIE PUBLICĂ

ÎNCHIRIERE SPAȚII COMERCIALE ȘI TERENURI

Primăria orașului Zimnicea organizează licitație publică privind închirierea unor spații comerciale și terenuri proprietate publică de interes local aprobată prin HCL nr.31/29.04.2021 și HCL nr.38/26.05.2021 si temeiul legal: OUG 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ.
1.Spațiile comerciale si terenurile sunt situate în Piața agroalimentară a orașului Zimnicea, str. Stefan cel Mare nr.113, după cum urmează:
-spațiul comercial în suprafață de 16.00 m.p., cu prețul de pornire de 3 euro/m.p./lună;
-spațiul comercial în suprafață de 21 m.p., cu prețul de pornire de 3 euro/m.p./lună;
-spațiul comercial în suprafață de 29.00 m.p., cu prețul de pornire de 3 euro/m.p./lună;
-teren în suprafață de 49,84 m.p., (amplasament nr.1), cu prețul de pornire de 2 euro/m.p./lună;
-teren în suprafață de 38 m.p.,(amplasament nr.2), cu prețul de pornire de 2 euro/m.p./lună.
2. Informații privind documentația de atribuire se regasesc în Caietul de sarcini.
3. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la cerere la compartiment-Impozite și Taxe Locale,persoana de contact-Cojoacă Maria și prin achitarea a
10 lei/exemplar, în numerar , la casieria primăriei Orașului Zimnicea.
4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor-17.06.2021, ora 14:00.
5. Data limită de depunere a ofertelor este 28.06.2021, orele 14:00, la Primăria Zimnicea Str.Giurgiu nr.1, într-un singur exemplar semnat de ofertant, exemplar ce conține două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior cu oferta financiară propriu-zisă.
6. Sedința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 29.06.2021, orele 10:00, la sediul Primăriei Zimnicea,sala de sedintă.
7. Pentru soluționarea eventualelor litigii apărute, se poate face contestaţie la Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Teleorman- Secția Contencios Administrativ și Fiscal situat în Municipiul Alexandria, strada Ion Creangă nr.53, telefon 0247406016, E-mail: tr-teleorman-regcaf@just.ro , în condiţiile prevăzute de lege în termenele legale.
8. Relații suplimentare privind licitația publică, se pot obține la sediul Primăriei Zimnicea la telefon: 0247/366 260, compartiment Impozite si taxe – D-na. Cojoacă Maria.

ApaServ ApaServ
Reclame

Economic

Eveniment

Sănătate

Învăţământ

Ultimele stiri

Pagina 1 din 208 1 2 208

Recomandate

Stiri populare